International Medication Safety Network (IMSN)

Portaal voor patiëntveiligheid/ CMR neemt namens Nederland deel aan het International Medication Safety Network (IMSN). Aan dit netwerk nemen medicatieveiligheidsorganisaties van over de hele wereld deel. Het doel van het netwerk is de patiëntveiligheid internationaal te vergroten door het verzamelen van medicatie-incidenten en het opstellen van richtlijnen om vermijdbare schade door medicatiegebruik te minimaliseren.

Lees meer


Commissie Praktijk van het CBG

Portaal voor patiëntveiligheid/ CMR neemt deel aan de Commissie Praktijk van het CBG. Zij brengt productgerelateerde problemen in, waarop CBG mogelijk actie kan ondernemen.

Lees hier meer over de Commissie Praktijk op de website van het CBG

Voorbeelden van onderwerpen die door CMR zijn ingebracht en de actie daarop:

Praktijkprobleem Actie
gelijke RVG nummers van wegspuitjes met dezelfde concentratie MTX voorgevulde spuitjes met verschillende hoeveelheid MTX hebben een eigen RVG nummer
idem voor Clexane en Alutard verpakkingen in behandeling
los verpakte orale oncolytica CBG heeft fabrikanten benaderd om mogelijkheden voor aanpassing van verpakkingen te bekijken. M.b.t. oudere oncolytica heeft CBG dit onderwerp op de agenda gezet van Europese beroepsorganisaties
fouten met aflezen doseerspuit op kg lichaamsgewicht Augmentin CBG heeft dit aangekaart bij de fabrikant
verwisseling Leukeran en Alkeran De verpakking van Leukeran zal meer onderscheidend worden
verwisseling Modalim en modafinil, verschillende sterktes Sifrol (0,375 en 3,75 mg) CBG geeft aan hier geen rol in te kunnen spelen. Oplossing ligt meer in de softwaresystemen.
verpakkingen van vaccinaties (o.a. Infanrix hexa) met apart oplosmiddel, waarbij alleen het oplosmiddel wordt toegediend * De verpakking van Infanrix hexa is verbeterd

*via RIVM ingebracht

PvP/CMR brengt nooit individuele incidenten in, maar verstrekt informatie op geaggregeerd niveau.


Regulier overleg NVZA

Eens in de zes weken heeft Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR telefonisch overleg met vertegenwoordigers van de NVZA: ziekenhuisapothekers uit de commissie ICT en uit de werkgroep medicatieveiligheid &kwaliteit van de Commissie Farmaceutische Patiëntenzorg en Medicatieveiligheid. Gezamenlijk worden door het screeningsteam geselecteerde meldingen besproken.

Voordat een melding in dit overleg wordt voorgelegd, vraag Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR de melder toestemming voor het anoniem delen van de melding.

Doel van het overleg:

Het doel van het overleg is te toetsen of de melding herkenbaar is, of de melding interessant is voor andere ziekenhuizen en of er aanbevelingen geformuleerd kunnen worden om het risico op herhaling van het incident te verkleinen. Is dat het geval, dan wordt de melding in de Nieuwsbrief opgenomen.

De meldingen kunnen betrekking hebben op een brede problematiek, bijvoorbeeld  het gebruik van het EVS, de medicatiebewaking , hoe de verwisseling van  perslucht en zuurstof te voorkomen, een analyse van incidenten met antistollingsmiddelen, het vastleggen en controleren van medicatie in eigen beheer etc.


Informatieverzoek:

De Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR ontvangt regelmatig verzoeken informatieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek, achtergrondinformatie voor artikelen, etc. De  Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR volgt een vaste procedure bij het behandelen van informatieaanvragen. Deze kunt u hier vinden. U kunt uw verzoek voor informatie sturen naar info@vim-digitaal.nl

Stage

Voor informatie over een stage of voor het indienen van een stageverzoek kunt u contact ( info@vim-digitaal.nl ) opnemen.

   Portaal voor Patiëntveiligheid heeft verschillende samenwerkingspartners:

                        

               

 

Disclaimer      FAQ