Patiënten en direct betrokkenen
Algemeen meldformulier

Melden

Het Portaal voor Patiëntveiligheid

Het Portaal voor Patiëntveiligheid (verder het Portaal) is het landelijk meldpunt voor zorgincidenten in het algemeen en medicatie-incidenten in het bijzonder. Door meldingen op geaggregeerd niveau te verzamelen en te analyseren worden  risico's in de zorgprocessen sneller zichtbaar dan op lokaal niveau. De risico's die het Portaal signaleert worden terug gegeven aan koepelorganisaties, zorgorganisaties, CBG-MEB, Lareb, NICTIZ, IGJ, softwareleverenciers en fabrikanten, waarmee zij instrumenten krijgen om patiëntenzorg veiliger te maken (input voor aanpassing richtlijnen en protocollen / ICT / producten , etc). Door kennis en informatie over incidenten anoniem te verspreiden leren zorgorganisaties en zorgverleners van elkaar. Hiervoor gebruikt het Portaal onder andere de Praktijkprikkel.

Ook ambulancediensten in Nederland maken gebruik van het Portaal om te leren van elkaars incidenten. Het Portaal geeft hiervoor het NooTgeval uit.

Het Portaal draagt daarmee actief bij aan het verhogen van de veiligheid in de zorg.

Privacystatement

Incident melden

Uploaden van meldingen

Lijst medicatieverwisseling 1e lijn

Lijst medicatieverwisseling 2e lijn

Praktijkprikkels (medicatie)

NooTgevallen (ambulance)

Laatste nieuws

08 jul 2019

Praktijkprikkel 8: Problemen rond insuline-omzettingen
Lees meer ...

08 jul 2019

Jaarverslag 2018 beschikbaar
Lees meer ...

08 jul 2019

Nieuwe privacyverklaring!
Lees meer ...

08 jul 2019

Nieuwsbrief met belangrijke informatie over het Portaal!
Lees meer ...
  Samenwerkingspartners

 

Disclaimer      FAQ