Het Portaal voor Patiëntveiligheid

Het Portaal voor Patiëntveiligheid (verder het Portaal) is het landelijk meldpunt voor zorgincidenten in het algemeen en medicatie-incidenten in het bijzonder. Door meldingen op geaggregeerd niveau te verzamelen en te analyseren worden  risico's in de zorgprocessen sneller zichtbaar dan op lokaal niveau. De risico's die het Portaal signaleert worden terug gegeven aan koepelorganisaties, zorgorganisaties, CBG-MEB, Lareb, NICTIZ, IGJ, softwareleverenciers en fabrikanten, waarmee zij instrumenten krijgen om patiëntenzorg veiliger te maken (input voor aanpassing richtlijnen en protocollen / ICT / producten , etc). Door kennis en informatie over incidenten anoniem te verspreiden leren zorgorganisaties en zorgverleners van elkaar. Hiervoor gebruikt het Portaal onder andere de Praktijkprikkel.

Ook ambulancediensten in Nederland maken gebruik van het Portaal om te leren van elkaars incidenten. Het Portaal geeft hiervoor het NooTgeval uit.

Het Portaal draagt daarmee actief bij aan het verhogen van de veiligheid in de zorg.

Tot slot biedt het Portaal de faciliteit aan kleine zorgaanbieders om incidenten te registreren voor intern gebruik binnen hun organisatie.

Privacystatement

meldsysteem kleine zorgaanbieder

Incident melden

Uploaden van meldingen

Lijst medicatieverwisseling 1e lijn

Lijst medicatieverwisseling 2e lijn

Praktijkprikkels (medicatie)

NooTgevallen (ambulance)

Laatste nieuws

15 apr 2019

Training incident analyse: nog enkele plaatsen beschikbaar
Lees meer ...

10 apr 2019

Praktijkprikkel 4 Wijziging in consult geroepen arts niet doorgevoerd
Lees meer ...

02 apr 2019

Praktijkprikkel 3-2019 Wederom gemeld: Baby krijgt 10-voudige overdosering Trimethoprim suspensie
Lees meer ...

19 mrt 2019

Praktijkprikkel 2-2019 Migrafin niet in beeld voorafgaande aan ingreep
Lees meer ...
  Samenwerkingspartners

Disclaimer      FAQ