Patiënten en direct betrokkenen
Algemeen meldformulier

Melden

Het Portaal voor Patiëntveiligheid

Het Portaal voor Patiëntveiligheid (verder het Portaal) is het landelijk meldpunt voor zorgincidenten in het algemeen en medicatie-incidenten in het bijzonder. Door meldingen op geaggregeerd niveau te verzamelen en te analyseren worden  risico's in de zorgprocessen sneller zichtbaar dan op lokaal niveau. De risico's die het Portaal signaleert worden terug gegeven aan koepelorganisaties, zorgorganisaties, CBG-MEB, Lareb, NICTIZ, IGJ, softwareleverenciers en fabrikanten, waarmee zij instrumenten krijgen om patiëntenzorg veiliger te maken (input voor aanpassing richtlijnen en protocollen / ICT / producten , etc). Door kennis en informatie over incidenten anoniem te verspreiden leren zorgorganisaties en zorgverleners van elkaar. Hiervoor gebruikt het Portaal onder andere de Praktijkprikkel.

Het Portaal voor Patiëntveiligheid vindt privacy belangrijk. In onze privacyverklaring informeren wij aangesloten zorgorganisaties, melders van incidenten, websitebezoekers en deelnemers van trainingen over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Lijst medicatieverwisseling 1e lijn

Lijst medicatieverwisseling 2e lijn

Praktijkprikkels (medicatie)

Aanmelden voor Nieuwsbrief en Praktijkprikkel

NooTgevallen (ambulance)

Laatste nieuws

06 feb 2020

Praktijkprikkel 2020-02: Startverpakking DOAC
Lees meer ...

20 jan 2020

Praktijkprikkel 2020-01: Medicatieoverdracht bij medicatie per GDS
Lees meer ...

23 dec 2019

Praktijkprikkel 2019-15; Check doseerspuit bij afleveren drank.
Lees meer ...

04 nov 2019

2019-14 Praktijkprikkel Gebruik (on)bekend
Lees meer ...

Word lid van de LinkedIn groep
  Samenwerkingspartners

 

Disclaimer      FAQ