Patiënten en direct betrokkenen
Algemeen meldformulier

Melden

Het Portaal voor Patiëntveiligheid

Het Portaal voor Patiëntveiligheid (verder het Portaal) is het landelijk meldpunt voor zorgincidenten in het algemeen en medicatie-incidenten in het bijzonder. Door meldingen op geaggregeerd niveau te verzamelen en te analyseren worden  risico's in de zorgprocessen sneller zichtbaar dan op lokaal niveau. De risico's die het Portaal signaleert worden terug gegeven aan koepelorganisaties, zorgorganisaties, CBG-MEB, Lareb, NICTIZ, IGJ, softwareleverenciers en fabrikanten, waarmee zij instrumenten krijgen om patiëntenzorg veiliger te maken (input voor aanpassing richtlijnen en protocollen / ICT / producten , etc). Door kennis en informatie over incidenten anoniem te verspreiden leren zorgorganisaties en zorgverleners van elkaar. Hiervoor gebruikt het Portaal onder andere de Praktijkprikkel.

Het Portaal voor Patiëntveiligheid vindt privacy belangrijk. In onze privacyverklaring informeren wij aangesloten zorgorganisaties, melders van incidenten, websitebezoekers en deelnemers van trainingen over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Lijst medicatieverwisseling 1e lijn

Lijst medicatieverwisseling 2e lijn

Praktijkprikkels (medicatie)

NooTgevallen (ambulance)

Laatste nieuws

19 sep 2019

Praktijkprikkel 2019-11: Kans op fouten bij omzetting Nifedipine tablet
Lees meer ...

12 sep 2019

Praktijkprikkel 2019-10: Verzuim dosisaanpassing na stop interactie
Lees meer ...

05 sep 2019

Nieuwe data voor de training incidentanalyse bekend!
Lees meer ...

05 sep 2019

Nieuwsbrief september 2019
Lees meer ...
  Samenwerkingspartners

 

Disclaimer      FAQ