De leden van de Adviesgroep zijn professionals uit de praktijk, die specifieke kennis (en invloed) hebben op het gebied van medicatieveiligheid/patiëntveiligheid.

De adviesgroep heeft de volgende rol:

1. Rol bij kwaliteit van verzameling, beoordeling en terugkoppeling van de analyses van de meldingen:

Advisering hoe te zorgen voor optimale kwaliteit van de meldingen

Beoordeling van de (analyses) van de meldingen: Komen deze in aanmerking voor terugkoppeling aan het veld?

Zo ja, in welke vorm (alertmelding, nieuwsbericht op website, opnemen in artikel etc.) en terugkoppeling naar wie (naar welke zorgverleners, CBG, fabrikant, patiëntengroep etc.)

Indien de Adviesgroep heeft beoordeeld dat het een alertmelding betreft is zij verantwoordelijk voor de inhoud van de aanbevelingen in deze alertmelding.

2. Advisering over gehele proces o.a:

Advisering over verbetering meldingsproces

Beoordeling van de in de CMR gehanteerde definities en classificatie(s)

In deze Adviesgroep zijn de volgende personen/groepen vertegenwoordigd:

                 

Prof. Dr. P.A.G.M de Smet      Voorzitter
Mevr. Prof. Dr. P.M.L.A van den Bemt  Ziekenhuisapotheker
Mevr. Dr. F. Boersma     Specialist ouderengeneeskunde
Mevr. W.M van Dinther Verpleegkundig specialist
Dr. J. Kohlman       Psychiater
Dr. M.J. Kooy    Openbaar apotheker
Dr. C. Kramers     Internist
Dhr. C.  Jacobs        Patiëntenvertegenwoordiger/Consumentenbond
Dhr. Drs. C.E.J van der Post  Huisarts
Drs. L.J Stoker   Ziekenhuisapotheker GGZ
Vacant          Poliklinisch apotheker

              

                                    

                                       

                                     

                                     

                 

                                       

                                             


  Samenwerkingspartners

Disclaimer      FAQ