Wat is een goede melding?

Een goede melding voldoet aan de volgende punten:

Het allerbelangrijkste is dat de melding andere lezers voldoende inzicht geeft wat er precies is misgegaan. In het open tekstveld krijgt de melder de gelegenheid om uitgebreid het incident te beschrijven. Onderstaande hulpvragen kunnen de melder helpen bij het beschrijven van het incident in een open tekstveld:

Omschrijving van het incident:

  • wat is er misgegaan?

  • analyse: waarom is het incident opgetreden, m.a.w. wat zijn de oorzaken die ten grondslag liggen aan het incident?

  • actie: welke (acute) maatregelen zijn bij dit incident genomen?

  • afhandeling: hoe is het incident afgelopen?

  • verbeteractie: hoe is dit incident in het vervolg te voorkomen?


  Samenwerkingspartners

Disclaimer      FAQ