Wat kunt u melden?

Alle medicatie- en/of zorgincidenten kunnen worden gemeld. Een medicatie- of zorgincident wordt gedefinieerd als onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden.

Voor klachten (elk naar voren gebracht bezwaar tegen handelen of functioneren van een zorgaanbieder komende van de gebruiker van de zorgaanbieder) kunt u het beste contact opnemen met uw zorgaanbieder of het Landelijk Meldpunt Zorg (www.landelijkmeldpuntzorg.nl).


  Samenwerkingspartners

Disclaimer      FAQ