Met de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben wij afgesproken NOOIT meldingen naar hen door te sturen maar de bij de Stichting binnengekomen meldingen wel te toetsen aan de definitie van een calamiteit. Indien uw melding ons inziens geclassificeerd zou moeten worden als calamiteit delen wij dat u mee en adviseren wij de melding ook te doen bij de IGJ.

De definitie van het begrip “calamiteit” die wij hanteren luidt:

Een calamiteit, is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid.(Bron: Brochure voor zorgaanbieders: calamiteiten melden aan IGZ)

De mail die wij zullen toesturen luidt:

'Bij de beoordeling van het incident met het in de e-mail meldnummer en incidentdatum zouden wij de melding – met de gegevens voor zover ons bekend – willen classificeren als calamiteit. Wij adviseren u daarom deze melding ook te doen bij de IGJ. Of en wanneer u de melding bij de IGJ doet is de verantwoordelijkheid van u als melder. Of en wanneer u meldt bij de IGJ hoeft ons niet te laten weten.

Mocht u nadere informatie wensen over de reden waarom wij uw melding als calamiteit geclassificeerd hebben, wilt u hulp bij bv een sire / prisma-onderzoek of heeft u andere vragen dan kunt u ons bereiken via info@vim-digitaal.nl of de aan u gestuurde mail retourneren met uw vraag of verzoek.

Wij danken u nogmaals voor uw melding. Indien u bovengenoemde melding ook bij de IGJ doet zouden wij het op prijs stellen op enig moment ook inzage te krijgen in uw (prisma)analyse. Uw (anonieme) bevindingen en verbetervoorstellen kunnen immers ook leerzaam zijn voor uw collegae.

Het team van Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR'


  Samenwerkingspartners

Disclaimer      FAQ