Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

Het Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR is hét landelijk meldpunt voor zorgincidenten in het algemeen en medicatie-incidenten in het bijzonder. Deze Stichting van en voor zorgverleners is actief sinds 2006. Inmiddels worden per jaar rond 25.000 incidenten bij het landelijk meldpunt gemeld.

Alle ziekenhuizen , vrijwel alle openbare apotheken en een deel van de ambulancezorg sturen  meldingen in. En sinds de invoering van de WKKGZ sluiten ook steeds meer andere (1e lijns) zorgaanbieders aan.

De Wkkgz is van toepassing op zorgaanbieders, zowel instellingen als solistisch werkende zorgverleners. Dit betreft zowel BIG- als niet BIG-geregistreerde aanbieders van zorg. Naast een aantal andere verplichtingen dient u een Veilig Incidenten Meld systeem te hebben voor interne melding, registratie en onderzoek van meldingen te hebben. VIM-Digitaal – onze database – is de webapplicatie waarmee de eerste lijn incidenten digitaal kan registreren, voor gebruik in de eigen praktijk en (desgewenst) voor inzichten op landelijk niveau.

Onze database wordt door het Ministerie van VWS, Klik hier  en Zorg voor Veilig klik hier als goed voorbeeld genoemd en de IGZ raadt zorgverleners regelmatig aan hun melding ook bij ons te doen opdat ook anderen ervan leren!

Wat is belangrijk voor ons?

Privacy

Voor uw patiënten en voor u als zorgverlener. Bij incidenten in de zorg ging iets niet zoals bedoeld. Dit is iets tussen u en uw patiënt, om van te leren maar ook om anderen te behoeden dezelfde fout te maken. Wie de fout maakte is dan niet van belang. Daarom is onze database beveiligd volgens wettelijke normen en delen wij uw melding alleen en anoniem na uw uitdrukkelijke toestemming met anderen. Wij delen uw melding nooit met bv de IGZ of commerciële partijen zoals zorg- en schadeverzekeraars. Privacy en  anonimiteit – voor u en uw patiënt – staan bij ons op de 1e plaats.

Leren van elkaar

Dit was het uitgangspunt bij de oprichting van VIM-digitaal in 2006. Wij sturen u desgewenst met enige regelmaat alerts, nieuwsbrieven, meldingen van de maand (casuïstiek) en verbetersuggesties. Wij werken hierbij samen met uw beroeps- of brancheorganisatie.

Kosten

Er komen steeds meer regels en verplichtingen en de hiermee samenhangende kosten nemen snel toe. Dat begrijpen wij als collega-zorgverleners als geen ander. Daarom is aansluiten bij ons systeem goedkoper dan bij anderen.

Per jaar betaalt u slechts  € 40,-- ex BTW voor aansluiting op onze database.

Aanmeldformulier


  Portaal voor Patiëntveiligheid heeft verschillende samenwerkingspartners:

                        

               

 

Disclaimer      FAQ