Incident meldsysteem voor kleine zorgaanbieders

In het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ) zijn  zorgaanbieders verplicht hun incidenten te registreren, te analyseren en verbetermaatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.

De wet is van toepassing op zorgaanbieders, zowel instellingen als solistisch werkende zorgverleners. Dit betreft zowel BIG- als niet BIG-geregistreerde aanbieders van zorg. Het Portaal biedt kleine zorgaanbieders de mogelijkheid gebruik te maken van de webapplicatie waarmee zij hun incidenten digitaal kunnen registreren, voor gebruik in de eigen praktijk.

De database wordt door het Ministerie van VWS, Klik hier  als goed voorbeeld genoemd.  De IGJ raadt zorgverleners regelmatig aan hun melding ook bij het Portaal te doen zodat ook anderen van het incident kunnen leren!

Privacy

De database is beveiligd volgens wettelijke normen. Het Portaal deelt uw melding alleen en na uw uitdrukkelijke toestemming met anderen. Het Portaal deelt uw melding nooit met de IGJ of commerciële partijen zoals zorg- en schadeverzekeraars. Voor het privacystatement klik hier

Kosten

In verband met vermindering van subsidie zijn de kosten voor het gebruik van het meldingensysteem in 2019 verhoogd naar € 50,-- ex BTW per jaar. 

Aanmeldformulier


  Samenwerkingspartners

Disclaimer      FAQ