Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

Het Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR is hét landelijk meldpunt voor zorgincidenten in het algemeen en medicatie-incidenten in het bijzonder. Deze Stichting van en voor zorgverleners is actief sinds 2006. Inmiddels worden per jaar rond 25.000 incidenten bij het landelijk meldpunt gemeld.

Alle ziekenhuizen , vrijwel alle openbare apotheken en een deel van de ambulancezorg sturen  meldingen in. En sinds de invoering van de WKKGZ sluiten ook steeds meer andere (1e lijns) zorgaanbieders aan.

De WKKGZ is van toepassing op zorgaanbieders, zowel instellingen als solistisch werkende zorgverleners. Dit betreft zowel BIG- als niet BIG-geregistreerde aanbieders van zorg. Naast een aantal andere verplichtingen dient u een Veilig Incidenten Meld systeem te hebben voor interne melding, registratie en onderzoek van meldingen te hebben. VIM-Digitaal – onze database – is de webapplicatie waarmee de eerste lijn incidenten digitaal kan registreren, voor gebruik in de eigen praktijk en (desgewenst) voor inzichten op landelijk niveau.

Onze database wordt door het Ministerie van VWS, Klik hier  en Zorg voor Veilig klik hier als goed voorbeeld genoemd en de IGZ raadt zorgverleners regelmatig aan hun melding ook bij ons te doen opdat ook anderen ervan leren!
  Samenwerkingspartners

Disclaimer      FAQ