Portaal voor patiëntveiligheid/CMR vraagt u alert te zijn bij verificatie van het Burger Service Nummer (BSN). Het kan voorkomen dat een verkeerd BSN aan patiëntgegevens wordt gekoppeld, waardoor de volgende risicovolle situatie kan ontstaan:

Patiënt is in behandeling bij de praktijkondersteuner van de huisarts. Zij belt de apotheek: er staat medicatie in het dossier van mevrouw die niet aan haar is voorgeschreven en ook niet door haar wordt gebruikt. Het betreft zeven medicijnen die schijnbaar voor chronisch gebruik zijn geleverd (90 dagen). Bij nadere inspectie blijkt dat deze medicatie via het LSP is binnengekomen en afkomstig is van een apotheek buiten de regio.

Uit contact met de apotheker van de betreffende apotheek blijkt dat de medicatie is geleverd aan een eigen patiënt met hetzelfde geslacht, geboortedatum en meisjesnaam. Het Burgerservicenummer (BSN) van de eerste patiënt is ten onrechte aan deze persoon gekoppeld (automatisch). 

Meer informatie en aanbevelingen leest u hier.


  Portaal voor Patiëntveiligheid heeft verschillende samenwerkingspartners:

                        

               

 

Disclaimer      FAQ