Op de praktijkprikkel ´Ernstige overdosering Dipiperon®-druppels´ hebben 590 zorgverleners gereageerd. 1,7% van de respondenten geeft aan de doseringsproblemen met Dipiperon®-druppels te herkennen. 3,4% geeft aan problemen met doseren (ook) te herkennen bij andere geneesmiddelen in een zelfde soort flacon (LDPE-flacon).

Het overgrote deel van de respondenten is apotheker. Meerdere respondenten geven aan zich niet bewust te zijn van deze doseervorm en potentiële problemen hiermee. Slechts een enkeling geeft aan de druppelaar een probleem te vinden en deze te vervangen door een insulinespuitje of druppelflacon met pipetje. Drie apothekers geven aan een extra instructie te geven bij deze doseervorm.

Lees meer


  Portaal voor Patiëntveiligheid heeft verschillende samenwerkingspartners:

                        

               

 

Disclaimer      FAQ