Praktijkprikkel: Instructie Adrenaline autoinjector

Het Portaal voor Patiëntveiligheid ontving de volgende melding van een internist-allergoloog.Hij werd op zijn poli met met volgende incident  geconfronteerd:

Een echtpaar waarvan de man kampt met een ernstige wespengifallergie is in het buitenland in de bossen, weg van de bewoonde wereld. De man wordt gestoken en ontwikkelt een ernstige reactie. De vrouw weet echter niet hoe ze de Adrenaline auto injector moet hanteren en prikt zichzelf ook nog in de vinger. Haar man ligt ondertussen in shock…..

Uiteindelijk wordt de man gered door hulpverleners van een trauma helikopter. Het is een bijzonder traumatische ervaring voor het paar. De echtgenote had moeten weten hoe ze de pen moest hanteren, maar  het paar zegt geen instructie te hebben gehad bij de uitgifte door de apotheek. De adrenaline auto injector was voorgeschreven door een andere zorgverlener dan de internist-allergoloog.

Graag vernemen we van u hoe ú omgaat met een recept voor Adrenaline autoinjector.

Klik hier voor een aantal vragen.


  Samenwerkingspartners

Disclaimer      FAQ