Praktijkprikkel:Medicatiebewaking op de dokterstas

13 november 2018

Regelmatig ontvangt het Portaal meldingen over incidenten die ontstaan door het afwijken van de “normale” receptgang waarbij standaard controles worden omzeild.

Casus

Een patiënt krijgt triamcinolonacetonide 40 mg (Kenacort®) gespoten bij de huisarts. Deze patiënt had  ook Genvoya®  (een combinatie van elvitegravir, cobicistat, emtricitabine en tenofovir alafenamide) in gebruik. De medicatiebewaking is pas achteraf uitgevoerd, omdat de huisarts Kenacort® op voorraad heeft in de praktijk en vanuit zijn voorraad werkt.

Risico’s bij verstrekking vanuit dokterstas

Kenacort® is triamcinolonacetonide met een depot werking en kan in spier, peesschede, slijmbeurs of gewricht worden gespoten. Gezien de langdurige werking zal de arts een controle moeten doen op mogelijke infectieziektes of het risico op deze ziektes, bijvoorbeeld na een verblijf in de tropen of na vaccinatie met een levend vaccin. Ook kan Kenacort® een interactie hebben met bepaalde geneesmiddelen, zoals bijvoorbeeld cyclosporine, vitamine-K antagonisten, digitalisglycosiden, sulfonylureumderivaten. Bij gebruik van elvitegravir, een van de bestanddelen van Genvoya®, wordt toediening van Kenacort® afgeraden. Meer informatie over interacties van antiretrovirale middelen

Medicatiebewaking achteraf

Deze casus is slechts één voorbeeld van risico bij  werken vanuit de dokterstas. Het geneesmiddel wordt toegediend en later middels een IMM recept op naam van de patiënt aangevuld. Dan komt medicatiebewaking door de apotheek altijd te laat; het middel zit al in de patiënt. Dit is te ondervangen door een goede medicatiebewaking door de arts òf door de medicatie op naam van de patiënt op te laten halen bij de apotheek vóór toediening (en dus niet uit de voorraad te werken).


  Samenwerkingspartners

Disclaimer      FAQ