Praktijkprikkel 14: Wijziging in medicatie na uitschrijven van ontslagrecept

18 december 2018

Regelmatig ontvangt het Portaal meldingen over wijzigingen in het medicatieprofiel nadat het ontslaggesprek is gevoerd.

Casus  

De dag voor ontslag bespreken de patiënt en de apothekersassistent samen de voorgeschreven ontslagmedicatie. De bijbehorende recepten worden naar de poliklinische apotheek gestuurd. De afspraak is dat de poliklinische apotheek de volgende dag de medicatie aan bed aan de patiënt levert. Tussen het moment van het ontslaggesprek en het afleveren van de medicatie komt de arts nog bij de patiënt. Het bloed van de patiënt is opnieuw onderzocht en op basis daarvan wordt er gekozen voor een ander type antibioticum dan eerder was voorgeschreven. De arts schrijft een nieuw recept en legt deze in het bakje voor de apothekersassistent. In het rood geeft hij aan dat het eerder voorgeschreven antibioticum veranderd moet worden naar het nieuwe recept.

Zowel de apothekersassistent als de poliklinische apotheek zijn niet op de hoogte gebracht van de wijziging. Conform procedure zou de arts de apothekersassistent telefonisch op de hoogte moeten stellen van de wijziging. Op de dag van ontslag komt de verpleegkundige toevallig bij de patiënt langs. Op dat moment vertelt de patiënt dat er ‘iets’ is veranderd in de medicatie. De verpleegkundige kan daardoor nog net voorkomen dat de apothekersassistente de verkeerde medicatie aflevert bij de patiënt.

Risico

Zowel opname in het ziekenhuis, als ontslag na ziekenhuisopname, zijn risicovolle momenten voor de veiligheid van de patiënt in verband met eventuele gebreken in de overdracht van medicatiegegevens. Het Portaal verwijst hierbij graag naar de richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten.

 


  Samenwerkingspartners

Disclaimer      FAQ