Uw reactie op Praktijkprikkel: Instructie adrenaline autoinjector

Op deze praktijkprikkel werd gereageerd door 278 apothekers en 3 allergologen. 30% (84) van de  apothekers bleek geen procedure te hanteren voor instructie bij het verstrekken van een adrenaline auto-injector. 58% van hen gaf hiervoor een reden aan. Vaak was men in de veronderstelling dat de voorschrijver hier zorg voor draagt maar ook werd soms eerlijk toegegeven dat onbekendheid met het praktisch gebruik van de autoinjector hieraan bijdroeg (”Weten zelf ook niet hoe het werkt”). Genoemd werd het bestaan van de LAN-protocollen[1] voor instructie rond inhalatoren. Voor deze autoinjector kende een respondent echter niet zo’n protocol. PvP merkt op dat er wel een balieprotocol (VI 347) bestaat. Soms werd alleen verwezen naar de bijsluiter.

73 apothekers gaven aan dat er bij een 1e uitgifte altijd een volledige instructie met oefenpen en verwijzing naar de website van de fabrikant (met filmpjes) werd gegeven. 45 gaven de EU-instructie zonder oefenpen. 34 apothekers beperkten zich bij EU tot het meegeven van schriftelijke informatie. 40 apothekers legden de gegeven instructie ook vast in het AIS.

Slechts 1 apotheker nodigde standaard ook de partner of familielid voor de instructie uit!

Maar 8 apothekers gaven aan bij herhaaluitgifte te controleren of de patiënt het gebruik van de pen nog beheerst en gaven indien nodig opnieuw instructie. Zoals eerder ter sprake kwam gaan veel respondenten er van uit dat anderen – lees: voorschrijvers of medewerkers van de polikliniek – de bij de auto-injector behorende instructie geven. 11 apothekers gaven aan dit vastgelegd te hebben. 145 apothekers deden dit (nog) niet.

Enkele apothekers gaven aan eerdere incidenten rond het gebruik van de auto-injector te kennen. Genoemd werden incidenten rond de naald (“trok krom tijdens injecteren”), paniek waardoor men niet meer wist hoe te handelen, prik in de duim, etc.

Gezien het aantal en de inhoud van de reacties blijkt deze praktijkprikkel een duidelijk prikkelende werking te hebben. Meerdere zorgverleners gaven “wakker geschud” te zijn en het vanaf nu beter te willen regelen door de controle vast te leggen en er in ieder geval niet meer van uit te gaan dat de voorschrijver instructie gaf.

De praktijkprikkel werd ook verspreid via kanalen van de Nederlandse Vereniging voor Allergologen. Van die zijde ontving het Portaal slechts 3 reacties. Zij gaven aan dat zij de indruk hebben dat de instructie vaak niet of onvolledig gegeven is en zeker niet aan partner en / of familieleden wordt gegeven.

 

 

[1] https://www.stichtingimis.nl/lan-protocollen


  Samenwerkingspartners

Disclaimer      FAQ