Praktijkprikkel 4: Wijziging in consult geroepen arts niet doorgevoerd

Bij een dialysepatiënt is cholecystitis geconstateerd. Om dit te behandelen wordt metronidazol (3 maal daags 500 mg) en ceftriaxon (2 gr) op de dialyseafdeling voorgeschreven. In verband met het antibioticabeleid bij een dialyse patiënt is er een internist geraadpleegd . De internist adviseert metronidazol (1 maal daags 500mg) en cefuroxim (1 maal daags 750 mg na dialyse).
Het voorschrift wordt echter niet aangepast: het eerst genoemde voorschrift met metronidazol 3 maal daags 500 mg en ceftriaxon 2 gr wordt voortgezet. Tijdens de nachtdienst ontdekt de verpleegkundige dat de wijziging niet is ingevoerd en neemt contact op met de dienstdoende interne arts-ass. Het voorschrift wordt aangepast.

Het Portaal ontvangt regelmatig meldingen dat adviezen van een in consult geroepen arts – om meerdere redenen en onbedoeld – niet worden uitgevoerd.
 


  Samenwerkingspartners

 

Disclaimer      FAQ