Praktijkprikkel 5 Risico bij omzetting vitamine D

Door het stoppen van de vergoeding van vitamine D 800 eenheden wordt, vooral voor de patiënten met een GDS, uitgeweken naar een weekdosering van 5600 IE. Deze sterkte is langere tijd niet leverbaar geweest, waardoor -wederom- uitgeweken wordt naar een maanddosering van bijvoorbeeld 30000 eenheden.

Het Portaal ontvangt nu meldingen over het aanschrijven van de weeksterktes en zelfs de maandsterktes met een dosering van een maal daags. Een casus werd gemeld waarbij een patiënt als gevolg hiervan bijna 1 miljoen eenheden per maand binnenkreeg! De manier waarop het AIS hier mee omgaat verschilt sterk. Bijvoorbeeld bij een AIS krijgt de voorschrijver wel een signaal, maar komt dit niet op de controle lijst van de apotheker.

Om zicht te krijgen op de verschillende AIS-en vraagt het Portaal u om, met een testpatiënt, te kijken hoe uw systeem omgaat met het aanschrijven van vitamine D 5600 eenheden eenmaal daags en het aanschrijven van vitamine D 25000 eenheden (of 30000 eenheden) eenmaal daags.

Deze prikkel is uiteraard niet alleen bedoeld om informatie te verzamelen, maar ook om u te attenderen op een mogelijk veiligheidsrisico.


  Samenwerkingspartners

 

Disclaimer      FAQ