Resultaten enquête: 97% vindt dat melden bij het Portaal bijdraagt aan patiëntveiligheid!
Blijf dus melden!!

In februari vroeg het Portaal voor Patientveiligheid u een enquête in te vullen om te peilen in hoeverre de activiteiten van het Portaal leven onder de apothekers. In totaal zijn er 205 reacties ontvangen. Van de respondenten was 72% (138) openbaar apotheker, 22% (43) ziekenhuisapotheker, 4% (8) kwaliteitsmedewerker en 2% (4) overig.

Van de respondenten stuurt 79 % van de openbare apothekers en 40 % van de ziekenhuisapothekers regelmatig hun incidentmeldingen door naar het Portaal.

Opvallend is dat er nog steeds apotheken aangeven dat ze niet melden, omdat men huiverig is om incidenten te delen of omdat men het melden binnen de eigen organisatie niet veilig vindt, bijvoorbeeld omdat een kwaliteitsfunctionaris dan de meldingen ziet!

Het Portaal benadrukt dat zij meldingen volledig geanonimiseerd verwerkt, waardoor melden bij het Portaal helemaal veilig is.

De werkzaamheden van het Portaal, zoals de praktijkprikkel, werden gemiddeld gewaardeerd met een 8.

87 % van de respondenten is bekend met de medicatieverwisselingslijst en 69% van de respondenten bespreekt de lijst actief binnen het team.

97% van de respondenten wil dat het Portaal blijft bestaan en vindt dat melden bijdraagt aan patiëntveiligheid!

De volgende opmerkingen werden, onder andere, geplaatst:

 • Het is belangrijk dat het werkveld van elkaar blijft leren, waardoor de kans op fouten of herhaling van fouten zo laag mogelijk blijft.
 • Dit is leerzaam en helpt fouten te voorkomen in de apotheek! Het werk van het Portaal is direct van invloed op de patiëntveiligheid.
 • Het zijn vaak eye-openers, er kan in de apotheek pro-actief worden gehandeld!
 • Het is een goede manier om te leren van fouten die misschien ook bij mij kunnen gebeuren, zonder dat ik de fout zelf hoef te maken. Het delen van dit soort meldingen is zeer waardevol!
 • Juist in deze tijd van toenemende automatisering kunnen nieuwe vormen van fouten en miscommunicatie ontstaan. Er moet blijvend opgelet worden, dat de nieuwe systemen hun werk goed doen en geen vals gevoel van veiligheid geven.
 • Het is belangrijk dat er een landelijke database van meldingen is, omdat er zo overzicht blijft van fouten die vaker voorkomen en het zo mogelijk wordt landelijke actie te ondernemen. Overigens ook voor het signaleren van uitzonderlijke meldingen.
 • Het Portaal levert een belangrijke bijdrage aan de Medicatieveiligheid.
 • Het maakt mij alert op kritische processen!
 • Gestructureerde verzameling medicatiefouten is belangrijk voor het opsporen van systeemfouten.
 • Zeer relevant voor de dagelijkse praktijk!
 • Fouten maken we allemaal , maar laten we vooral leren van elkaars fouten.

Het Portaal is blij dat er met zoveel enthousiasme is gereageerd en nodigt u uit uw meldingen nog steeds door te sturen, zodat andere organisaties kunnen leren van incidenten die bij uw organisatie zijn voorgekomen!

 


  Samenwerkingspartners

 

Disclaimer      FAQ