Praktijkprikkel 6: Omzetten geneesmiddel en informatie via derden

Regelmatig ontvangt het Portaal incidentmeldingen die ontstaan doordat een geregistreerd geneesmiddel (tijdelijk) niet of onvoldoende beschikbaar is en wordt omgezet naar een ander middel. Als de omzetting niet 1 op 1 is, kunnen er misverstanden ontstaan.

Casus:

Een patiënt gebruikt  Persantin ( 2 maal daags 1 capsule) en  acetylsalicylzuur. Door een leveringsprobleem met Persantin is  het recept met Persantin omgezet naar clopidogrel (1 maal daags 1 tablet). Door de apotheek is mondeling en schriftelijke informatie aan de echtgenote meegegeven. De echtgenote van de patiënt heeft de informatie echter niet goed begrepen. Gedurende anderhalve maand heeft de patiënt clopidogrel 2x per dag ingenomen. Ook is hij daarnaast acetylsalicylzuur blijven gebruiken. De heer heeft geen klachten van het foutieve gebruik ervaren.

Risico

Het omzetten naar een ander middel met een ander innameschema brengt risico met zich mee. Een extra risico ontstaat als  de medicatie door een familielid en/of mantelzorger wordt opgehaald en de informatie dan niet rechtstreeks aan de patiënt wordt gecommuniceerd.

Mogelijke aanpak

Om misverstanden te voorkomen kan  bij een wijziging van innameschema, een actuele medicatielijst  worden uitgeprint en  met de patiënt doorgenomen. De patiënt wordt dan geïnstrueerd om zijn medicijnen te controleren en in te nemen aan de hand van het innameschema. Dit kan ook telefonisch als de patiënt zijn medicatie niet zelf ophaalt!  Het Portaal verwijst hierbij graag naar de Richtlijn Terhandstellen.

Hoe handelt u omzettingen van niet verkrijgbare geneesmiddelen af als daarbij het aantal soorten middelen of het aantal innamemomenten verandert? Wilt u reageren? Klik hier

 

 


  Samenwerkingspartners

 

Disclaimer      FAQ