Disclaimer

Het Portaal voor Patiëntveiligheid (verder het Portaal) spant zich ervoor in dat de door het Portaal gepubliceerde informatie altijd zo juist en volledig mogelijk is. Het Portaal kan niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie altijd juist is en dat de website altijd foutloos functioneert. Het Portaal is niet verantwoordelijk voor en/of aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden door het gebruik van de website, de daarop gepubliceerde informatie en/of verwijzing naar andere websites (hyperlinks). Het Portaal is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen infecteren als gevolg van het downloaden van materiaal, data, tekst, afbeeldingen, video- of audiobestanden van deze website of van andere digitale producten .

Het Portaal behoudt zich alle rechten voor. Publicatie van en/of overname, verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de gehele dan wel gedeelten van de inhoud van deze website is slechts  toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van het Portaal.


  Samenwerkingspartners

Disclaimer      FAQ