Disclaimer

De Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid spant zich ervoor in dat de door de stichting gepubliceerde informatie altijd zo juist en volledig mogelijk is. De Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid kan niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie altijd juist is en dat de website altijd foutloos functioneert. De Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid is niet verantwoordelijk voor en/of aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden door het gebruik van de website, de daarop gepubliceerde informatie en/of verwijzing naar andere websites (hyperlinks). De Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen infecteren als gevolg van het downloaden van materiaal, data, tekst, afbeeldingen, video- of audiobestanden van deze website of van andere digitale producten .

De Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid behoudt zich alle rechten voor. Publicatie van en/of overname, verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de gehele dan wel gedeelten van de inhoud van deze website is slechts  toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid.


  Portaal voor Patiëntveiligheid heeft verschillende samenwerkingspartners:

                        

               

 

Disclaimer      FAQ