Incident melden

U wilt een incident melden. Per 1 juni 2015 is een en ander veranderd, ook voor apotheken/ zorgverleners die al zijn aangemeld bij de het Portaal.

Om een melding te kunnen doen, moet u zich opnieuw registreren. Er zijn twee opties:
 

  1. U meldt via een automatische koppeling (API):

Melders die geautomatiseerd vanuit hun eigen VIM-systeem melden en de gegevens via een technische koppeling (API = application programming interface) aanleveren, kunnen blijven melden op de manier zoals men gewend is. Aan uw softwareleverancier zijn ruim op tijd de technische gegevens van de nieuwe API beschikbaar gesteld alsmede de bijbehorende documentatie. Uw softwareleverancier is dus op de hoogte.

Om uw eigen meldingen te kunnen inzien, moet u zich eenmalig opnieuw aanmelden. U maakt dan inloggegevens aan, die u zelf kunt beheren.

OPNIEUW AANMELDEN

  2. U meldt via het meldformulier op de website:

Indien u niet via een automatische koppeling meldt maar wel bij ons bekend bent, vragen wij u eenmalig opnieuw aan te melden. Door de verhoogde beveiliging werkt inloggen nu iets anders en hebben wij uw mobiel telefoonnummer nodig. Dit nummer wordt alleen gebruikt om de verificatiecode op te ontvangen.

Om meerdere personen te laten melden per apotheek, kunt u een meldcode aanmaken. Met deze meldcode is geen verificatie met mobielnummer meer nodig. Alleen de hoofdgebruiker heeft toegang tot het meldportaal (overzicht van eigen meldingen en gegevens) via de hoog-beveiligde inlog met verificatiecode op het mobiele telefoonnummer.

OPNIEUW AANMELDEN

Indien u zich al opnieuw heeft geregistreerd, kunt u HIER inloggen met uw e-mailadres en nieuwe wachtwoord of met de meldcode.

 

Met vragen kunt u zich wenden tot de CMR-organisatie: info@vim-digitaal.nl of  030 – 265 80 78

Voor technische vragen kunt u ook terecht bij Marcel Leijten (informatiekundige bij CMR) per email via m.leijten@vim-digitaal.nl.

Hier vindt u meer informatie over alle veranderingen:

  Achtergrondinfo_wijzigingen_CMR3_AR_5f04_1.pdf


  Samenwerkingspartners

 

Disclaimer      FAQ