Training incidentenanalyse

Hoe onderscheid je incidenten, complicaties en calamiteiten? Wat moet je melden bij de IGJ? En hoe gaat het dan verder en voorkom je herhaling? Na afloop van deze training heeft u inzicht in de rol en bevoegdheid van de IGJ  bij patiëntveiligheid, kunt u incidenten analyseren, rapportages opstellen en verbetermaatregelen definiëren. Op regelmatige basis wordt deze training aangeboden.

Leerdoelen:

1. Inzicht krijgen in de rol en bevoegdheid van IGJ bij patiëntveiligheid, waaronder; 

Begrip krijgen van terminologie (onderscheid incidenten, complicaties en calamiteiten).

Nut en noodzaak van leren van incidenten.

Calamiteiten melden en rapporteren aan de IGJ.

2. Incidenten analyseren.

Toepassing incidentenanalysemethodiek met als doel relevante risico's uit een incident halen.

Rekening houden met belangen en sociale veiligheid van collega zorgverleners. 

Inzicht krijgen in human factors en het systeemdenken.

Verbetermaatregelen en barrières benoemen om herhaling van incidenten te voorkomen.

3. Rapportage opstellen van een incidentenanalyse

Kennis nemenvan de richtlijn calamiteitenrapportage IGJ.

4. Inzicht krijgen in relatie tussen menselijk gedrag & handelen en het ontstaan van incidenten.

Inzicht krijgen in human factors. 

Verbetermaatregelen beoordelen op effectiviteit en robuustheid, rekening houdend met menselijk gedrag en cognitie (Hoe mensen denken en doen).

 

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met ons op via info@portaalvoorpatientveiligheid.nl


  Samenwerkingspartners

Disclaimer      FAQ