Proefschrift: Learning from medication errors through a nationwide reporting programma
22/02/2016Dit onderzoek is opgezet naar aanleiding van het REMEDIE project van de NVZA en KNMP. In deze samenwerking is het CMR-meldsysteem aangepast en uitgebreid van ziekenhuizen naar openbare apotheken en GGZ-instellingen. Het REMEDIE project vormde de basis van het huidige CMR meldsysteem en de Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid / CMR.

Parallel aan het REMEDIE-project heeft Ka-Chun onderzoek gedaan naar de inrichting en bruikbaarheid van zo’n landelijk meldsysteem voor medicatie-incidenten. De onderzoeken in dit proefschrift gaan over de inrichting en bruikbaarheid van de CMR als een patiëntveiligheid-vergrotend hulpmiddel voor zorgverleners in de praktijk. Drie aspecten van het nationale meldsysteem zijn onderzocht: (1) toevoer van gegevens richting de CMR; (2) functionaliteit van de CMR inclusief het selecteren en analyseren van meldingen van medicatie-incidenten; en (3) ontwikkeling en implementatie van de opbrengst van de CMR.

Klik hier voor het volledige proefschrift

Dhr K.C. Cheung heeft zijn onderzoek uitgevoerd op de afdelingen Scientific Institute for Quality in Healthcare en klinische farmacie van het Radboud UMC te Nijmegen en onder begeleiding van Prof. dr. P.A.G.M. de Smet (Radboud UMC), Prof. dr. M. Wensing (Radboud UMC), Prof. dr. M.L. Bouvy (Universiteit Utrecht) en Dr. P.M.L.A. van den Bemt (Erasmus MC).
  Samenwerkingspartners

 

Disclaimer      FAQ