Samenwerking Ambulancezorg NL

Leren van elkaar: pilot ‘Bovenregionale incidentenanalyse’

Leren van elkaar
Het doel van het project is om incidenten eenduidig te classificeren, bovenregionaal te verzamelen en te analyseren. Door meldingen op een hoger aggregatieniveau te verzamelen, worden andere risico’s zichtbaar, wordt het mogelijk van elkaar te leren en wordt de meldcultuur positief beïnvloedt. Ook de reflectie door externen op individuele meldingen geeft nieuwe inzichten.

Meer (achtergrond)informatie lees meer
  Portaal voor Patiëntveiligheid heeft verschillende samenwerkingspartners:

                        

               

 

Disclaimer      FAQ