Samenwerking Ambulancezorg NL

Leren van elkaar: Bovenregionale incidentenanalyse

Leren van elkaar
Het doel is om incidenten eenduidig te classificeren, bovenregionaal te verzamelen en te analyseren. Door meldingen op een hoger aggregatieniveau te verzamelen, worden andere risico’s zichtbaar, wordt het mogelijk van elkaar te leren en wordt de meldcultuur positief beïnvloedt. Ook de reflectie door externen op individuele meldingen geeft nieuwe inzichten.

 
  Samenwerkingspartners

Disclaimer      FAQ